Lot : 77

קול קורא לעצרת תפילה בחתימת גדולי התורה והחסידות

Start price: $800
|
Est. Price: $1,200 - $1,500
קול קורא לעצרת תפילה וזעקה בער”ח שבט שנת תשס”א בכיכר ברטנורא בני ברק “על דבר האסונות הטרגיים בקטיפתם בדמי ימיהם של נפשות נקיים וטהורים… ועל דבר עצירת הגשמים… כולנו כאיש אחד בלב אחד לעצרת תפילה וזעקה…
על הכרוז חתומים בעצם כתב ידם:
רבי אהרן יהודה ליב שטיינמאן,
רבי שמואל הלוי וואזנר בעל “שבט הלוי”.
רבי מיכל יהודה ליפקוביץ.
רבי יחיאל מיכל פיינשטיין.
 רבי נסים קרליץ.
 האדמו”ר רבי משה יהושע הגר מויז’ניץ בעל “ישועות משה”.
 והאדמו”ר רבי אברהם לנדא מסטריקוב.
 [1] דף 30×21 ס”מ. מצב מצוין.
×