Lot : 69

'הנני לזרזו לטובתו לרחם על בתו' – מכתב אזהרה בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי משולם זוסיא מזינקוב

Start price: $4,000
|
Est. Price: $6,000 - $8,000
מכתב איום ואזהרה לאב לרחם על בתו ‘ולתת לה מה שמוטל עליו כפי הכתב’ – מובטחני שיתן מקום לדברי … ה’ יפקדהו בישועה ורחמים מהרה’ בכתב יד הרה”ק רבי רבי משולם זוסיא מזינקוב בן הרה”ק רבי יצחק מאיר מזינקוב בנו של בעל אוהב ישראל מאפטא.
את המכתב פותח הרה”ק מזינקוב באזהרה הנני לזרזו לטובתו – ומכלל הן אתה שומע לאו, שייענש אם לא יקיים את דברו.
הרה”ק רבי משולם זוסיא (תקע”ה- תרכ”ד) גדל בילדותו על ברכי סבו הרה”ק מאפטא וזקנו מציינו בספרו אוהב ישראל (פרשת כי תשא) לשבח על קושיה שהקשה לו בהיותו בן שמונה ומתארו ‘נכדי המופלא יניק וחכים’. בשנת תרט”ו החל לכהן כאדמו”ר בזינקוב על מקום אביו נהרו אליו אלפי חסידם מפודוליה, וואהלין ובסרביה.
רבי משולם זוסיא הוציא לאור את ספרו של זקנו ‘אוהב ישראל’ וכתב בראשו הקדמה נפלאה ושיר על עשרת הספירות הקדושות.
[1] עמ’ בגודל: 18×9 ס”מ. חורים זעירים בסימני הקיפול וחסרונות בשוליים שוקמו, וכן כתמים בהירים.
×