Lot : 51

ברכת פרץ להסטייפלר העותק האישי של המחבר עם מאות תיקונים והוספות

Start price: $5,000
|
Est. Price: $6,000 - $8,000
ספרו של הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי על התורה, מלא וגדוש בהוספות ותיקונים בעצם כתב ידו כהכנה להוצאה חדשה של הספר,
לפני הדפסת הספר, הדפיסו עבור הסטייפלר את הספר להגהה ותיקונים, כל עמ’ נדפס על צד אחד של הדף, על גבי עותק זה ערך הסטייפלר מאות הוספות תיקונים ומחיקות כולל בשער הספר ועד דפי ההנצחות וההקדמה.
הגאון הצדיק הסטייפלר (תרנ”ט-תשמ”ה) נודע בגאונותו וצדקותו, ממנהיגי הציבור החרדי בדור האחרון וגיסו של הגאון חזון איש. החשיב מאוד את כתיבת חידושי תורתו והשקיע כוחות עצומים בכתיבתם המדויקת.
כרוך בכריכת עור, מצב טוב.
×