Lot : 39

תעודת הפספורט האישית של הגאון רבי שלמה קלוגר שהונפקה לרגל מסעו לרוסיה לחתונת בנו - עם חתימת יד קדשו

Start price: $10,000
|
Est. Price: $20,000 - $30,000
תעודת פספורט אישית של גאון הגאונים רבי שלמה קלוגר ראב”ד בראדי, עם פרטיו האישים ופרטי משפחתו, חתימת יד קדשו וחותם מעבר הגבולות.
התעודה הונפקה בשנת תרי”ט (1859) אז נסע המהרש”ק להוסיאטין שברוסיה לרגל חתונת בנו יחידו הגאון רבי אברהם בנימין קלוגר
על מסעו הגדול לרוסיה מספר נכדו רבי שלמה קלוגר בספרו תולדות שלמה (עמ’ קיח-קכב):
בשנה הזאת, שנת תרי”ט בחדש אלול נסע לחתונת בנו יחידו… והחתונה הוגבלה להיות בעיר הוסיאטין מעבר לגבול רוססיא ואם אמרתי אספרה כמו גודל הכבוד והיקר שנעשה לו מעת צאתו מעיר בראדי עד בואו לעיר הוסיאטין כח מי יכיל, המונים המונים לאלפים ולרבבות נהרו אליו מכל עבר ופינה… וכאשר בא לעיר הוסיאטין אצל גבול רוססיא אין קצה לכל הכבוד והיקר אשר עשו לו ראשי שוטרי הגבול ממש על כפים נשאוהו…, ולא בדקו באמתחת החפצים אשר רבים היו, רק הניחו אותו וכל העם אשר ברגליו לנסוע העיר אשר מעבר לגבול רוססיא חפשי בלי עיכוב כלל’
על גבי התעודה נרשם תאריך לידתו המדוייק של המהרש”ק, שמות ילדיו ועוד פרטים אישיים ועל הכל חתם רבי שלמה קלוגר בלועזית בעצם כתב ידו.
בעמ’ 2-3 נרשמו ונחתמו מעברי הגבולות, מהם ניתן לראות להיכן נסע ומתי.
תעודה גדולה ומרשימה, בצבע שחור ותכלת במרכזה מתנוסס שמו של הקיסר פראנץ יוסף הראשון. גדלה:40×24 ס”מ. 3 עמ’. מעט קרעים קטנים שוקמו בשיקום אמנותי.
ללא ספק פריט יוצא דופן – תעודה אישית היסטורית של אחד מגדולי האחרונים במאתיים השנים האחרונות.
×