Lot : 2

'נראה בעליל עזרו יתברך למען הישיבה' מכתב ארוך מהנצי"ב מוואלוז'ין אל בנו רבי חייים ברלין

Start price: $3,500
|
Est. Price: $5,000 - $7,000
מכתב קדום מאד משנת 1857(הנצי”ב היה בן 41 בלבד! ) בכתב וחתימת יד קדשו של הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין אב”ד וריש מתיבתא רבא דק”ק וואלוז’ין אל בנו הגאון רבי חיים ברלין.
מכתב בדברי תורה בענין מעלת המחזיקים ידי לומדי תורה. ועדכונים אודות משולחים של הישיבה ועוד
הגאון הנצי”ב (תקע”ו-תרנ”ג) ראש ישיבת וואלוז’ין, בעל העמק דבר, העמק שאלה ומשיב דבר, החל ללמוד בישיבה בגיל אחת עשרה, בהגיעו לגיל בר מצוה לקחו הגאון רבי יצחק מוואלוז’ין לחתן, כעשרים וחמש שנה יגע בתורה בהתמדה עצומה, עד שקבל עליו בשנת תרי”ג את הנהגת ישיבת וואלוז’ין והוא אשר הוביל לפריחתה ושגשוגה במשך ארבעים שנה.
וואלוז’ין, צום גדליה תרי”ז (1857). [1] דף. 22×17 ס”מ. כתוב משני צידיו. סימני קפל
×