Lot : 107

מכתב מהרה"ק רבי שמעון ישראל פאזען אב"ד שאפראן - להתחזק בדרכי החסידות

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,000
מכתב ארוך בכתב יד הרב הגאון בנגלה ובנסתר רבי שמעון ישראל פאזען אב”ד שאפראן לאחד מתלמידיו.
במכתב מחזק הרב משאפראן את אחד מתלמידיו שימשיך ללכת ולהחזיק בדרכי החסידות כך ינצל מפגעי הזמן, הוא מבקשו שלא יושפע מאחיו שדוגל בדרך בני הישיבות שלא מזרם החסידות, כי אצלנו יש רק הקב”ה אחד בשמים ואצלו יש הקב”ה ומשגיח, בסוף מבקש ממנו שיעיין בספר באר מים חיים.
הרה”צ רבי שמעון ישראל פאזען אב”ד שאפראן (תרנ”ד-תשכ”ט) נולד בפרנקפורט למשפחת רבנים ודיינים מפרנקפורט, תלמיד הגאון רבי יואל פלנר ולאחמ”כ היה חסיד דבוק ברבו בעל מנחת אלעזר שקרבו לחסידות, היה גדול בנגלה ובנסתר והו”ל את סידור רבי שבתי עם הגהות צבי לצדיק לבעל דרכי תשובה, כהן כאב”ד שאפראן והחזיק בה ישיבה לאחר המלחמה, היה חבר בבית הדין לעניני עגונות בהונגריה ומשהיגר לארה”ב בשנת תש”ט מינהו האדמו”ר רבי יואל מסאטמר לראש ישיבה בישיבתו ולמורה הוראה בויליאמסבורג. [ישיבות הונגריה בגדולתן וחורבנן ח”ב עמ’ 183-188].
[1] עמ’ 29×22 ס”מ. כולו ביידיש. שאפראן תרצ”ו (1936). מצב טוב.
×