Lot : 10

הזמנת הגאון רבי אהרן קוטלר לחתונה המרגשת של בנו רבי שניאור קוטלר. לייקווד תש"ט (1949)

Start price: $300
|
Est. Price: $700 - $1,000
הזמנה לחתונת הגאון רבי יוסף חיים שניאור קוטלר לימים ממלא מקום אביו הגאון האדיר רבי אהרן קוטלר כראש ישיבת לייקווד.
החתונה התקיימה בח”י טבת שנת תש”ט באולם הישיבה. (על זהירותו של רבי אהרן וחששותיו לא לקבל מהישיבה כלום סביב הוצאות החתונה והשימוש באולם הישיבה ראה אש התורה ח”ב עמ’ שי)
[1] עמ’. 15+11 ס”מ. קרטון עבה, מצב מצוין.
רבי יוסף חיים שניאור קוטלר נולד בשנת תרע”ח בשנת תש”א בהיותו בן 23 התארס עם רישל בת הרב אריה מלכיאל פרידמן הי”ד, (השדכן היה רבי אלחנן וסרמן שהתאכסן בגלותו בליטא בבית משפחת פרידמן) אולם אז פרצה המלחמה ורבי שניאור נמלט מליטא לארץ ישראל ובמשך שבע שנים למד אצל זקנו הגרא”ז מלצר.
ארוסתו רישל נמלטה לשנחאי ולאחר המלחמה כשקבלו המהגרים אשרות כניסה לארצות הברית הגיע לשם ושם נערכה חתונתם – שמונה שנים לאחר שהתארסו.
×