Lot : 83

אגרת ארחות עולם" - החיבור העברי הראשון עם תיאור של אמריקה - פראג, תקנ"ג (1793) עם איורים

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $1,800

כולל שלשה חיבורים: אגרת ארחות עולם – קוסמוגראפיאה מאת רבי אברהם פריצול, אגרת תימן להרמב"ם אשר כתב הרמב"ם לבני תימן לחזקם ולעודדם בקיום התורה ולא להתפתות למשיחי שקר, וספר יסוד מורה מאת רבי אברהם אבן עזרא. עם הערות בשולי ארחות עולם מאת המוציא לאור רבי ישראל הלוי לנדא בנו של רבי יחזקאל לנדא אב"ד פראג בעל "נודע ביהודה".


פראג תקנ"ג (1793) [8], צו, [2] דף. מצב טוב מאוד.

ספר אגרת ארחות עולם עוסק בגלוי הארץ החדשה ותיאור מסעותיהם של מגלי הארצות החדשות להודו ולאמריקה.

עם פירוט רב על גילוי אמריקה ואזרחיה הראשונים. זהו למעשה הספר העברי הראשון העוסק בגילוי יבשת אמריקה ומכאן חשיבותו הרבה.

בספר נדפסו שלושה איורים תחריטי נחושת מאת האמן .Anton Balzer 
×