Lot : 70

סדר ספירת העומר על פי הקבלה מרוקו תרס"ז (1907) כתב יד רבי שלום אזולאי

Start price: $500
|
Est. Price: $750 - $1,250

כרך בכתיבת יד הכולל כמה ענינים בכתיבת יד רבי שלום אזולאי ראב"ד צפרו. סדר ספירת העומר בשלמות לכל יום ויום עם כוונות קבליות, סדר קדש ורחץ לליל פסח עם כוונת השמות על פי חכמת האמת, ספר שאריות יוסף על מלאכת העיבור וחשבון הלוחות – ספר יסודי בחכמת התכונה ועשיית הלוח.

[41] דפים, 19 +12 ס"מ. כריכה מקורית. התאריך בקולופון בספר, בכמה מקומות חתימת הכותב: ע"ה שלום ב"ר משה אזולאי.
רבי שלום אזולאי היה מחכמי צפרו ובסוף ימיו שימש לבדו במשרת הרבנות שם עד פטירתו בשנת תרפ"ב, פסקים ממנו נדפסו בספר ליצחק ריח ופיוטים בספר צלצלי שמע (מלכי רבנן דף קיג, א).
×