Lot : 63

פזמונים של מילה ופנקס מוהל כתב יד - איטליה אמצע המאה ה-19

Start price: $2,500
|
Est. Price: $3,500 - $5,000

 [1], 30,[8] דף (ועוד דפים נותרו חלקים) .נייר עבה ומשובח. שער כתב היד מעוטר בצבעים אדום, כחול, ירוק וצהוב. כריכת עור עם הטבעות בצבע זהב, וקופסת עור תואמת, הכל מקורי. מצב מצוין.

כתב יד יפה ומרשים הכולל פזמונים לברית מילה, תפלות למוהל ולאבי הבן וסדר ברכות המילה.
אחרי הפזמונים רשם המוהל חמשה בריתות שערך בין השנים תרי"ג – תרי"ח (1853-1858) שתיים מהם לבניו ושתיים מהם בעיר מולדתו אנקונה.
בשער כתב היד נרשם: "ספר פזמונים של מילה להמשכיל הנעלה רבי רפאל אשכנזי נרו לעד יאיר אמן כן יהי רצון".
פריט אספני נדיר.

×