Lot : 51

מכתב המלצה לתלמיד בכתב יד הגאון הצדיק רבי שאול בראך אב"ד קאשוי

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,200 - $1,500

מכתב מהרה"צ רבי שאול בראך מנייטרא אב"ד קאשוי ועוד, מגדולי צדיקי ורבני הונגריה.

מכתב המלצה לתלמידו בישיבתו במאגנדורף משנת תרנ"ט הכל בכתב ידו, חתימתו וחותמו. קמטי נייר וחיזוקי דבק. מכתב יחסית מוקדם, המכתבים הידועים ממנו הם מתקופות מאוחרות יותר.
הגאון הצדיק רבי שאול בראך מנייטרא, נולד בשנת תרכ"ה בנייטרא, תלמיד המהר"ם שיק והחתן סופר ונסע אל צדיקי הדור ובמיוחד אל האדמורי"ם מצאנז, סיגט ובעלזא. משנת תר"ן אב"ד מאגענדארף, משנת תר"ע אב"ד קורולה ומשנת תרפ"ה אב"ד קאשוי, נפטר בשנת ת"ש. לוחם מלחמות ה’ ללא חת, בכל מקום שישב החזיק ישיבה, ממנה יצאו מורי הוראה ורבנים רבים. תולדותיו בספר שאול בחיר ה’.
×