Lot : 35

תעודת 'חבר' בכתב יד האדמו"ר הרה"ק רבי זאב וואלף ציטראן אב"ד דאראג

Start price: $500
|
Est. Price: $1,200 - $1,500
תעודת חבר בכתב יד הרה"ק רבי זאב וואלף ציטראן אב"ד דאראג חתנו של הרה"ק רבי שמואל פרנקל מדאראג בעל אמרי שפר.
הרה"ק רבי זאב וואלף ציטראן אב"ד דאראג נולד בשנת תרי"ז , בגיל עשרים נשא את בתו של הרה"ק רבי שמואל פרנקל ואחר פטירת חמיו מילא את מקומו כרב ואדמו"ר בדאראג והוא בן עשרים וארבע בלבד. ארבעים ושש כהן שם ברבנות עד פטירתו ביום ראשון של פסח לאחר שערך את ליל הסדר בהתלהבות גדולה, יום פטירתו היה ביום הולדתו ונתקיים בו דברי חז"ל שהקב"ה משלים שנותיהם של צדיקים מיום אל יום..
התעודה משנת תרנ"ד, כולה בכתב יד קדשו, חתימתו וחותמו, מעט סימני קרע ללא חסרון. חשוב ביותר.
×