Lot : 17

ספר ליקוטי מוהר"ן לר' נחמן מברסלב נדפס ע"י תלמידו רב נתן זצ"ל בביתו בברסלב - תקפ"א .עותק מיוחד

Start price: $10,000
|
Est. Price: $12,000 - $15,000

עותק שלם במצב טוב מאד , לחלק השני שער בנפרד, ד. קכב [1] [1]מד דף

דפים כחולים עם שוליים רחבים בדפים הראשונים השוליים שופצו בתיקון אומנתי. רשימת חסידות – חיים סטפנסקי # 287 .
בשנת תקפ"א סידר תלמידו ר’ נתן זצ"ל את הספר מחדש ותיקן טעיות ושיבושים שהיו במהדורה הראשונה בתוספת מראה מקומות. ובצירוף הסכמות מהרב אברהם חיים, אב"ד זלאטשוב, ומהרב מאיר אב"ד בראדי, ומהרב אפרים זלמן מרגליות.
הספר נדפס בבית ר’ נתן בלי רישיון הצנזורה בשער הספר הראשון כתוב דפוס אוסטראה אך הדבר נעשה במכוון כדי שהדפוס הבלתי-חוקי לא יתגלה. בשער החלק השני כתוב נדפס במאהלוב בתקפ"א
חותמות מהאדמו"ר מסטאניסלוב הרב ישראל ראזענבוים ממונסי נ.י. זצ"ל
כריכת עור מפוארת, נדיר במיוחד
×