Lot : 14

תעודת הנישואין המקורית של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי

Start price: $3,000

תעודת הנישואין של הגאון רבי חיים קנייבסקי בן הסטייפלר עם הרבנית בת שבע בתו של הרב אלישיב.

החתונה התקיימה בז’ כסלו שנת תשי"ב (6/12/1951) .
מסמך היסוטרי נדיר ביותר, נרשם בו תאריכי הלידה של החתן והכלה ושאר פרטיהם.
תעודת הנישואין היא אורגינלית והיא זו שהוצאה על ידי הרבנות הראשית בפתח תקוה, שם נערכה החתונה.
עם חתימת  הרב ראובן כץ רבה של פתח תקווה שהיה המסדר קידושין 
×